Vítězslav Haupt

PROGRAMY
Péče o krajinu Invazní rostliny Věda a výzkum Osvěta
PROJEKTY
starší projekty
 

Vítězslav Haupt

Vítězslav Haupt, DiS.

Zájmy - dendrologie, invazní druhy rostlin a jejich regulace, agrochemie (zejména herbicidy), zahrada, fotografování.

Studium - absolvent VOŠ, obor Správa ochrany životního prostředí. Absolvoval jsem v roce 2009 absolutoriem z odborných předmětů, angličtiny a obhajoby absolventské práce (absolutorium s průměrem 1,0). Absolventská práce na téma estetického významu stromů v otevřené kulturní krajině - výstava fotografií s doprovodnou projekcí + textová část práce. Vedoucím práce byla Mgr. Naděžda Gutzerová. Výstava s doprovodnou projekcí byla úspěšně realizována v červnu 2009 v Chrudimi.

Kromě výše uvedeného držitel osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin dle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.  a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti podle § 81 odst. 1 písm. g) téhož zákona. Rovněž držitel osvědčení o odborné způsobilosti k nakládání s vybranými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (T+).

Praxe - autor populárně naučných výstav (fotografie rostlin a živé rostliny), populárně naučných publikací (regionální), lektor dendrologických přednášek a exkurzí (městské a zámecké parky). V občanském sdružení Centaurea mám na starosti dva projekty - brožuru o zámeckém parku ve Slatiňanech a asanaci bolševníku velkolepého (na druhém jmenovaném projektu jsem v letech 2008 a 2009 působil jako spolupracovník).

Kontakt: mail: VitezslavHaupt@seznam.cz, tel.: 736 729 615 nebo 722 199 198.

               

 
DATABÁZE
Databáze výskytu invazních rostlin Atlas rostlin Databáze lokalit Atlas semen
OSTATNÍ
chci se zeptat
dnes je úterý
19.1.2021
10:34:06 hod
občanské sdružení Centaurea - sdružení pro monitoring a management krajiny, IČO: 26664119, sídlo: Škrovád 48, 53821 Slatiňany, korespondenční adresa: Sečská 25, 53701 Chrudim tel.: +420 737 780 965, mail: jan.hornik@tiscali.cz, bankovní spojení: 191209797/0300, nejsme plátci DPH ALL IN 1 - Tvorba webových stránek