Partneři

PROGRAMY
Péče o krajinu Invazní rostliny Věda a výzkum Osvěta
PROJEKTY
starší projekty
 

Partneři

Našimi partnery jsou jiné nevládní organizace a další subjekty, se kterými úzce spolupracujeme při realizaci našich aktivit.

Botanický ústav Akademie věd ČR - ve spolupráci s pracovištěm v Třeboni řešíme výzkumný projekt "Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku". Projekt je zaměřen na sledování změn ve vegetaci podmáčených luk v závislosti na různých způsobech hospodaření v Železných horách. Projekt je financován z prostředků  Grantové agentury ČR. Botanický ústav je hlavním řešitelem projektu.

Správa CHKO Železné hory - Správa CHKO se společně s námi podílí na řešení projektu "Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku". Další spolupráce se týká diplomových prací našich studentů, řešení návrhů managementu na konkrétních lokalitách apod.

Daphne ČR - Společně s Daphne ČR realizujeme projekty zybývající se osvětovou činností zaměřenou na možnosti čerpání dotací na šetrné hospodaření na biologicky cenných lokalitách.

ZO ČSOP Jaro Jaroměř - Naše společné aktivity se týkají problematiky invazních rostlin, především její propagace. Spolupráce ve vyhledávání biologicky a ochranářsky zajímavých lokalit a navrhování managementu.

Lesák - Spolupráce ve vyhledávání biologicky a ochranářsky zajímavých lokalit a navrhování managementu.

 
DATABÁZE
Databáze výskytu invazních rostlin Atlas rostlin Databáze lokalit Atlas semen
OSTATNÍ
chci se zeptat
dnes je sobota
24.7.2021
03:24:37 hod
občanské sdružení Centaurea - sdružení pro monitoring a management krajiny, IČO: 26664119, sídlo: Škrovád 48, 53821 Slatiňany, korespondenční adresa: Sečská 25, 53701 Chrudim tel.: +420 737 780 965, mail: jan.hornik@tiscali.cz, bankovní spojení: 191209797/0300, nejsme plátci DPH ALL IN 1 - Tvorba webových stránek