STRAŠOVSKÝ RYBNÍK

PROGRAMY
Péče o krajinu Invazní rostliny Věda a výzkum Osvěta
PROJEKTY
starší projekty
 

STRAŠOVSKÝ RYBNÍK

Realizaceod roku 2008
Zodpovědná osobaMgr. Jan Horník
Kontaktní osobaMgr. Jan Horník
Popis projektuObnova polopřirozených společenstev na zajímavé botanické lokalitě v Polabí.
ProgramPéče o krajinu

Momentálně připravujeme stránky přímo věnované projektu OPŽP "Strašovský rybník"

Strašovský rybník je cenná botanická lokalita nadregionálního významu. Nacházejí se zde společenstva vápnitých slatinišť, bezkolencových trávníků, litorálních rákosin a vysokých ostřic. Bylo zde zaregistrováno deset chráněných druhů cévnatých rostlin.  Díky dlouhodobé absenci hospodaření je však lokalita v obecně špatném stavu. Naše aktivity směřují především k obnově původních polopřirozených společenstev prostřednictvím znovuobnovení tradičního hospodaření.

Travní společenstva ležela dlouhodobě ladem. Absence hospodaření se  negativně projevila v nahromadění stařiny a zvýšení úživnosti jinak oligotrofních stanovišť vápnomilných slatin. V průběhu 90. let minulého století byla podmítnuta slatinná louka na východním okraji lokality o rozloze  1,2 ha. Podobně byla v roce 2006 ošetřena část slatinné louky o rozloze 1,6 ha v severní části lokality. V těchto partiích díky těmto naprosto nevhodným zásahům došlo k nadměrnému vysychání a s tím spojené mineralizaci substrátu. Díky těmto skutečnostem došlo jednak výraznému poklesu plochy vápnitých slatinišť, jednak k celkovému zhoršení stavu z hlediska výskytu ohrožených a chráněných druhů rostlin. Porosty rákosu a vysokých ostřic nebyly dlouhou dobu koseny, v porostech se hromadí stařina, která brání uchycení a přežívání semenáčků ostatních druhů.

Cenaturea obnovila pravidelné hospodaření v nejcennějších partiích. V roce 2008 byla kosena slatiniště na ploše cca 1,6 ha, v roce 2009 byly kosené plochy rozšířeny na cca 2,5 ha. Velkým problémem je zde manipulace s pookosenou biomasou. Dále je potřeba realizovat obnovné zásahy, které by zlepšily podmínky jednak na narušených slatiništích, jednak v litorálnívh rákosinách a společenstvech vysokých ostřic, kde se hromadí stařina.

Hospodaření na lokalitě je financováno z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. Dále se snažíme zajistit další finanční prostředky na realizaci obnovných zásahů. Daří se nám realizovat projekty menšího rozsahu financované z rozpočtu Pardubického kraje. V roce 2010 jsme připravili projekt "Strašovský rybník" do Operačního programu Životní prostředí, který řeší obnovu stanovišť komplexně na celé lokalitě. Příprava projektu byla částečně financována Nadací OKD, program Pro Evropu.

Finanční podpora projektu:
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského  finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Podpořeno Nadací OKD, program "Pro Evropu".
Podpořeno Pardubickým krajem, "Program péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2009".
Podpořeno Ministerstvem životního prostředí, "Program péče o krajinu".


 
DATABÁZE
Databáze výskytu invazních rostlin Atlas rostlin Databáze lokalit Atlas semen
OSTATNÍ
chci se zeptat
dnes je sobota
24.7.2021
02:30:30 hod
občanské sdružení Centaurea - sdružení pro monitoring a management krajiny, IČO: 26664119, sídlo: Škrovád 48, 53821 Slatiňany, korespondenční adresa: Sečská 25, 53701 Chrudim tel.: +420 737 780 965, mail: jan.hornik@tiscali.cz, bankovní spojení: 191209797/0300, nejsme plátci DPH ALL IN 1 - Tvorba webových stránek