RAK ŘÍČNÍ

PROGRAMY
Péče o krajinu Invazní rostliny Věda a výzkum Osvěta
PROJEKTY
starší projekty
 

RAK ŘÍČNÍ

Realizace2008
Zodpovědná osobaMgr. Vlastimil Peřina
Kontaktní osobaMgr. Jan Horník
ProgramOsvěta

Cílem je přispět k ochraně přirozených populací raka říčního prostřednictvím zlepšení znalostí o ohrožujících faktorech pro tyto populace. Hlavní cílovou skupinou jsou sportovní rybáři, informační materiál je součástí Rybářského řádu, který obdrží každý aktivní rybář ve Východních Čechách. Prezentujeme v něm nejnovější poznatky o rozšíření jednotlivých druhů raků na území celé ČR.

Projekt se zaměřuje především na propagaci správných zásad ochrany populací raka říčního (Astacus astacus) dle nejnovějších odborných poznatků. V současnosti se v České republice vyskytuje pět druhů raků. Dva druhy původní (rak říční, rak kamenáč) a tři nepůvodní (rak bahenní, rak pruhovaný, rak signální). Dva poslední zmíněné druhy jsou přenašeči onemocnění Račí mor, způsobovaného plísní Aphanomyces astaci. Tato choroba je smrtelná pro původní evropské druhy, nepůvodní druhy zavlečené ze severní Ameriky jsou jejími přenašeči. Rak pruhovaný navíc představuje problematický invazní druh, jenž je pro původní druhy vážným nebezpečím. Pro zajištění účinné ochrany je třeba zajistit existenci stabilních populací, které nejsou ohrožovány negativními vlivy a z nichž je možné předpokládat přirozené migrace do dalších částí příslušných povodí. Mezi hlavní negativní vlivy patří čistota vody (popř. zanášení bahnem), zásahy do přirozených charakterů koryt, umělé překážky na tocích, šíření račího moru a v neposlední řadě také nesprávná manipulace s jedinci v dobách sucha (často vedená v dobré víře).

Projekt je zaměřen především na sportovní rybáře. Chceme je prostřednictvím informačního materiálu seznámit s druhy raků u nás, s nebezpečím spojeným se zavlečenými druhy.  Právě schopnost správné determinace zavlečených druhů raků je klíčová z důvodu prevence rozšiřování onemocnění račího moru, který značně ohrožuje původní populace. Dalším cílem je seznámit rybáře se zásadami péče o populace raků na vodních tocích, „vykořenit“ mylné představy spojené s manipulacemi a transfery jedinců (většinou prováděných bez příslušných povolení orgánů ochrany přírody) v dobré víře o prospěšnosti těchto zásahů.

Pro oslovení členů rybářských organizací s cílem vysoké efektivity byl vytvořen stručný informační materiál, který je od roku 2009 každoročně součástí vydání Rybářského řádu pro východní Čechy. Tato brožura je Východočeským územním svazem rybářů distribuována každému sportovnímu rybáři.

Finanční podpora projektu:
Podpořeno Pardubickým krajem, "Program pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2008-2010".

 
DATABÁZE
Databáze výskytu invazních rostlin Atlas rostlin Databáze lokalit Atlas semen
OSTATNÍ
chci se zeptat
dnes je sobota
24.7.2021
03:02:13 hod
občanské sdružení Centaurea - sdružení pro monitoring a management krajiny, IČO: 26664119, sídlo: Škrovád 48, 53821 Slatiňany, korespondenční adresa: Sečská 25, 53701 Chrudim tel.: +420 737 780 965, mail: jan.hornik@tiscali.cz, bankovní spojení: 191209797/0300, nejsme plátci DPH ALL IN 1 - Tvorba webových stránek