PRALES POLOM

PROGRAMY
Péče o krajinu Invazní rostliny Věda a výzkum Osvěta
PROJEKTY
starší projekty
 

PRALES POLOM

Realizace2017
Zodpovědná osobaJan Horník
Kontaktní osobaJan Horník
Popis projektuObnova přírodě blízkých pralesovitých porostů v přírodní rezervaci Polom u Honrího Bradla v Železných horách. Dobrovolnická akce, na níž se aktivně podílí 60 kadeřnic a kadeřníků z celé republiky prostřednictvím finančních darů a aktivní účasti při výsadbách nových stromků.

V roce 2017 jsme navázali spolupráci s firmou Hair servis, s.r.o. a společně se Správou CHKO Železné hory realizujeme projekt na obnovu přírodě blízkých pralesovitých porostů v přírodní rezevaci Polom u Horního Bradla v CHKO Železné hory.

Hair servis je nositelem projektu Davines Italy, který se snaží negativní dopady výroby a distribuce svých produktů na životní prostředí (produkce skleníkových plynů, spotřeba paliv při pžepravě apod.) kompenzovat  výsadbou stromů. Důležitá je nejen finanční podpora, ale především aktivní zapojení subjektů, kteréjsou čelny odběratelské sítě produktů Davines a úzká spolupráce s neziskovým sektorem. Partnerem projektu v roce 2017 je náš spolek a Myslivecký spolek Lhenice.

Naše spolupráce dává projektu další rozměr: kromě napomáhání řešení globálních problému životního prostředí napomáháme i zachování kultruního a přírodního dědictví České republiky. Letos jsme se zaměřili na obnovu pralesa v příroidní rezervace Polom v Železných horách. Polom je nejstarší rezervací v CHKO Železné hory, má rozlohu cca 20 hektarů a můžeme zde obdivovat zbytky původních přírodě blízkých porostů horských jedlobučin. Ochranné pásmo rezervace má rozlohu cca 50 ha, zde se nacházejí především monokulturní porosty smrku. Cílem ochrany přírody je postupná obnova původního lesa v ochranném pásmu. Proto zde letos bude vysázeno 3000 jedliček.

Finanční podpora projektu:

Projekt finančně podpořilo 60 kadeřnic a kadeřníků z celé ČR, 57 z nich se bude účastnit i výsadeb jedlí na Polomu.

Spoluprácující subjekty:

Hair servis, s.r.o. - hlavní řešitel projektu v rámci ČR

Centaurea – hlavní partner – zajištění organizace proejktu v roce 2017, organizátor výsadeb na Polomu

Myslivecký spolek Lhenice – realizace výsadeb stromů v Jižních Čechách

Správa CHKO Železné hory – odborná spolupráce, logistika apod.

 

 
DATABÁZE
Databáze výskytu invazních rostlin Atlas rostlin Databáze lokalit Atlas semen
OSTATNÍ
chci se zeptat
dnes je sobota
24.7.2021
04:16:56 hod
občanské sdružení Centaurea - sdružení pro monitoring a management krajiny, IČO: 26664119, sídlo: Škrovád 48, 53821 Slatiňany, korespondenční adresa: Sečská 25, 53701 Chrudim tel.: +420 737 780 965, mail: jan.hornik@tiscali.cz, bankovní spojení: 191209797/0300, nejsme plátci DPH ALL IN 1 - Tvorba webových stránek