PÉČE O KRAJINU

PROGRAMY
Péče o krajinu Invazní rostliny Věda a výzkum Osvěta
PROJEKTY
starší projekty
 

PÉČE O KRAJINU

Co děláme? 

V rámci tohoto programu navrhujeme a realizujeme konkrétní zásahy, které přispívají k udržení druhové rozmanitosti společenstev a posílení populací ohrožených druhů. Hlavní činností je péče o druhově bohatá luční stanoviště. Pravidelné hospodaření je nezbytnou podmínkou pro uchování druhové bohatosti těchto společenstev. Soustředíme se především na podmáčené louky, slatiniště a rašeliniště v Pardubickém kraji, menší měrou také ve Středočeském, Jihočeském kraji a v kraji Vysočina. Naše aktivity jsou finančně zajišťovány formou dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu krajských úřadů.

Jak to funguje?

V prvé řadě je třeba zjistit výchozí stav na lokalitě, tedy jestli lokalita má určitou biologickou hodnotu (jedná se o společenstvo s výskytem vzácných druhů). Poté zjistíme, kdo je vlastníkem pozemků a kontaktujeme jej, abychom zajistili jeho souhlas s realizací pravidelného hospodaření. Většinou se s vlastníkem dohodneme na pronájmu jeho pozemků. Následuje zpracování žádosti o dotaci v rámci Programu péče o krajinu MŽP. Tato žádost se podává pravidedlně každý rok na jaře (to platí pouze u lokalit, které neleží v žádném chráněném území - zde se podává každoročnš pouze nabídka realizace managementu) na regionální pobočku Agentury ochrany přírody a krajiny. Součástí žádosti je kromě popisu lokality popis zásahu, harmonogram prací, rozpočet, zákres v mapě a další přílohy, jako doklad o vlastnictví dotčených pozemků, souhlasy vlastníků s realizací hospodaření apod. Je-li žádost schválena (většinou je, ovšem záleží na tom, kolik je na Program péče o krajinu vyčleněno finančních prostředků), zajistíme její pokosení v souladu s harmonogramem.

A konkrétně?

Od roku 2004 jsme pokosili přes 60 hektarů lučních porostů (v roce 2009 se jedná o 15 lokalit o celkové rozloze 13,2 ha). Tohoto výsledku jsme dosáhli s významnou pomocí externích spolupracovníků, brigádníků a dobrovolníků. V letech 2008-2009 jsme realizovali projekt Managementové centrum, zaměřený na propagaci obnovy hospodaření na biologicky cenných lokalitách. Třetím rokem spolupracujeme s partnerskou organizací Daphne ČR při zajišťování pastevního hospodaření na suchých stráních na Chrudimsku.

   

 
DATABÁZE
Databáze výskytu invazních rostlin Atlas rostlin Databáze lokalit Atlas semen
OSTATNÍ
chci se zeptat
dnes je pondělí
30.11.2020
20:24:08 hod
občanské sdružení Centaurea - sdružení pro monitoring a management krajiny, IČO: 26664119, sídlo: Škrovád 48, 53821 Slatiňany, korespondenční adresa: Sečská 25, 53701 Chrudim tel.: +420 737 780 965, mail: jan.hornik@tiscali.cz, bankovní spojení: 191209797/0300, nejsme plátci DPH ALL IN 1 - Tvorba webových stránek