NETÝKAVKY NA LEŽÁKU

PROGRAMY
Péče o krajinu Invazní rostliny Věda a výzkum Osvěta
PROJEKTY
starší projekty
 

NETÝKAVKY NA LEŽÁKU

Realizace2007-2010
Zodpovědná osobaMgr. Jan Horník
Kontaktní osobaMgr. Jan Horník
Popis projektuAsanace netýkavky žláznaté podél toků v celém povodí Ležáku (okr. Chrudim). Součástí projektu je likvidace několika populací křídlatek.
ProgramInvazní rostliny

Invazní rostliny na Ležáku (Holetínce)
Ležák je drobnější říčka lokálního významu. Pramení u Hlinska, v Hrochově Týnci se vlévá zleva do Novohradky. Délka vlastního toku je 31 km, délka přítoků 46 km. Plocha povodí číní 110 km2.  Při monitoringu výskytu invazních druhů rostlin v letech 2006-2007 zde byly zaznamenány desítky druhů. Nejvýraznější zastoupení má netýkavka žláznatá (Imaptiens glandulifera), která se vyskytuje především na hlavním toku, největší populace byla registrována v nivě Oběšinky. Hojně se také vyskytují křídlatky (Reynoutria sp. - nejvíce v Žumberku a dále po proudu k Bítovanům), celíky (Solidago sp. - především na dolním toku) a netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora - nejhojněji v lesích v horních partiích povodí).

Netýkavka žláznatá
Netýkavku likvidujeme na všech zjištěných lokalitách od roku 2007. Používáme mačety, méně početné populace ručně vytrháváme. Hlavní práce probíhají v době květu - většinou na přelomu července a srpna. V pozdním létě provádíme kontroly vybraných asanovaných ploch. Opakované zásahy vedly na mnoha místech k úplnému potlačení především maloplošných výskytů. Můžeme říci, že se nám podařilo redukovat cca 40% z původních 119 lokalit. Největším problémem zůstávají ladní porosty v nivách toků a na pasekách, kde se vyskytovali populace přesahující tisíce jedinců. tato místa navíc bývají špatně prostupná, je velmi obtížné zajistit odstranění všech jedinců.

Křídlatky
Křídlatky jsme likvidovali v roce 2008 na 6 lokalitách v okolí Babákova a Žumberka. Použili jsme "Beskydskou" metodu - celý rok ponechat porosty bez zásahu a v době květu za slunečného počasí důkladně a plošně aplikovat herbicid (v našem případě Roundup Biactiv). Tato metoda se opravdu ukázala jako velmi účinná, prakticky na všech lokalitách se podařilo křídlatky zlikvidovat. Je třeba upozoirnit na některá úskalí. Křídlatky s oblibou vyhledávají včely, v místech, kde včely křídlatku skutečně využívají nelze tuto metodu použít (kompromisem je aplikace za zamračeného počasí, kdy včely nelítají, snižuje se ovšem účinnost zásahu). Dalším nežádoucím účinkem je, že po odumření porostu se otevírá často velká holá plocha, kterou jako první kolonizují nežádoucí plevele (kopřiva) a jiné invazní druhy (pěťoury, netýkavka malokvětá). Zdá se, že je proto vhodné asanovanou plochu ošetřit , například posypat dředvní štěpkou (zatím jsme netestovali)

 
DATABÁZE
Databáze výskytu invazních rostlin Atlas rostlin Databáze lokalit Atlas semen
OSTATNÍ
chci se zeptat
dnes je sobota
24.7.2021
04:21:42 hod
občanské sdružení Centaurea - sdružení pro monitoring a management krajiny, IČO: 26664119, sídlo: Škrovád 48, 53821 Slatiňany, korespondenční adresa: Sečská 25, 53701 Chrudim tel.: +420 737 780 965, mail: jan.hornik@tiscali.cz, bankovní spojení: 191209797/0300, nejsme plátci DPH ALL IN 1 - Tvorba webových stránek