MONITORING INV. ROSTLIN

PROGRAMY
Péče o krajinu Invazní rostliny Věda a výzkum Osvěta
PROJEKTY
starší projekty
 

MONITORING INV. ROSTLIN

Realizace2006-2007
Zodpovědná osobaMgr. Jan Horník
Kontaktní osobaMgr. Jan Horník
ProgramInvazní rostliny

Monitoring je základní předpoklad efektivního boje proti invazním rostlinám v krajině. Detailní znalosti o jejich rozšíření umožňují vyhodnotit nejkritičtější lokality, odkud se sledované druhy mohou dále šířit například do ochranářsky cenných lokalit. Plánování zásahů proti konkrétním druhům v krajině by vždy mělo vycházet z podrobných údajů o jejich výskytu. Je například naprosto neúčinné potírání netýkavky na někde na vodním toku „odprostředka“. Můžeme si být jisti, že do pečlivě ošetřených břehových porostů každoročně přicestují semínka z horních partií toku, kde jsme nechali netýkavku pěkně se množit.

Od roku 2006 sbíráme údaje o výskytu invazních rostlin prakticky v celé republice, soustředíme se především na Pardubický kraj. Realizovali jsme dva projekty podpořené Pardubickým krajem. Oba byly zaměřeny jednak na vlastní monitoring invazních rostlin, jednak na propagaci problematiky mezi veřejností. data z monitoringu byla sbírána za pomoci brigádníků (Pasrdubický kraj) a řady dobrovolníků (zbytek republiky)

Výstupy projektu:
1) Monitoring
    - zmapované povodí Ležáku, kde v současné době provádíme asanaci netýkavky žláznaté
    - mapování dalších toků - Chrudimka v úseku od Vítanova, bezejmenný levý přítok Anenského potoka, Okrouhlický potok
    - drážní tělesa a jejich okolí v Chrudimi, průtah Pardubicemi od závodiště po výpadovku na Hradec Králové

2) Databáze výskytu invazních rostlin
    - internetová databáze, kde mohou dobrovolníci zadávat svoje nálezy, v současnosti obsahuje více než tisíc záznamů

3) Propagace
    - vytvořili jsme informační leták, který upozorňuje na rizika spojená se zavlékáním invazních druhů do krajiny, představuje naše hlavní invazní rostliny (bolševník velkolepý, křídlatky, netýkavku žláznatou) a základní postupy při jejich likvidaci
    - svoje aktivity jsem představili na celostátním setkání nevládních organizací v Trutnově v listopadu 2006, přednášíme pro veřejnost

4) Realizace konkrétních opatření
     -  konzultujeme vhodné postupy (kritická místa, prioritní druhy v regionu) s orgány ochrany přírody, hledáme společná řešení a realizujeme je (viz další projekty)

 

Finanční podpora projektu:
Podpořeno Pardubickým krajem, "Program péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro roky 2006 a 2007".

 
DATABÁZE
Databáze výskytu invazních rostlin Atlas rostlin Databáze lokalit Atlas semen
OSTATNÍ
chci se zeptat
dnes je sobota
24.7.2021
03:49:14 hod
občanské sdružení Centaurea - sdružení pro monitoring a management krajiny, IČO: 26664119, sídlo: Škrovád 48, 53821 Slatiňany, korespondenční adresa: Sečská 25, 53701 Chrudim tel.: +420 737 780 965, mail: jan.hornik@tiscali.cz, bankovní spojení: 191209797/0300, nejsme plátci DPH ALL IN 1 - Tvorba webových stránek